Lessen


H

Het zgn. 'rijdend lidmaatschap' geeft recht op deelname aan de verenigingslessen. Er worden voor alle paarden- en ponyruiters op verschillende niveaus lessen georganiseerd. Leden kunnen ongeveer 40-45 lesweken per jaar, twee maal per week een les volgen. Dit kan voor dressuur en springen indien de indeling dit toelaat.

De lessen duren 45 minuten en vinden plaats in de binnen- of buitenbak, waarbij er een ruimte is gereserveerd van 23x42 meter. Andere ruiters kunnen tijdens de lessen op het overblijvende gedeelte van de binnen- of buitenbak rijden.

Er wordt verwacht dat je bent 'losgereden' met je paard of pony alvorens je deelneemt in de les.

De lessen worden per seizoen ingedeeld. Wisselingen kunnen alleen na toestemming van de lescommissie. Wanneer je onverhoopt niet kunt deelnemen aan de les, meld dit dan tijdig bij de instructeur.

Tijdens ziekte, vakantieperiode en op feestdagen kunnen de lessen komen te vervallen. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd via de mail.

Privélessen

Er is gelegenheid voor stallers en accommodatiegebruikers om privélessen te nemen. Als je hier gebruik van wilt maken dien je tijdig de tijd en datum aan te geven op het rooster dat speciaal voor de privélessen in het halletje hangt. Hierop staan de beschikbare tijden voor de mogelijke privélessen. Graag minimaal twee dagen voor de betreffende les het rooster invullen. Er mag maar 1 les tegelijk in de rijbaan gegeven worden door een erkende instructeur.